Dzień Edukacji Narodowej – 14.X.2020 – Nagrody Dyrektora

Jak co roku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. W tym dniu składam wszystkim Nauczycielom gorące podziękowania i słowa uznania za trud codziennej pracy. Dziękuję za zaangażowanie, życzliwość, wykorzystanie nauczycielskiej twórczej pasji, wspieranie dzieci w nauce, kształtowanie ich postaw oraz rozwijanie umiejętności, zainteresowań i talentów.

Życzę Państwu aby praca była powodem do dumy i poczucia dobrze spełnionej misji, a wdzięczność uczniów wynagradzała trudy. Pracownikom obsługi szkoły wyrażam głęboki szacunek i uznanie za zaangażowanie w pracę.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym Nauczycielom i Pracownikom obsługi:

Nauczyciele:

 1. Antosz Urszula              
 2. Barnaś Elżbieta             
 3. Gomółka Jacek              
 4. Janiga Bogumiła            
 5. Kielian Magdalena        
 6. Korus Paulina                
 7. Łabędź Edyta                 
 8. Tobiasiński Piotr            
 9. Zając Danuta                  

Pracownicy obsługi:

 1. Agnieszka Barnaś           
 2. Beata Podkowa               

Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

Dyrektor szkoły – mgr Natalia Kalemba.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był on inny od poprzednich pod wieloma względami. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Gratuluję Wam tych osiągnięć i jednocześnie dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad i zawodów sportowych.

Czytaj dalej

Innowacja „Mali artyści”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie  klas I-II byli adresatami innowacji pedagogicznej „Mali artyści”. Działania innowacyjne odbywały się w ramach nadobowiązkowych zajęć kształtujących kreatywność,  w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i prowadzone były przez pomysłodawczynie innowacji: mgr Bogumiłę Janigę i mgr Danutę Zając.

Czytaj dalej