231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, jest wspaniałą możliwością uzmysłowienia wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: ojczyzna i patriotyzm.

W tym roku uroczystość przygotowała młodzież klas 4-7 pod kierunkiem Pani Marii Kozioł. Podczas apelu, który odbył się 28 kwietnia br. zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nie zabrakło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, głównych autorów tekstu Konstytucji: Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego, marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem Pani Maria Janas. Na zakończenie uroczystości zabrała głos Pani Dyrektor Natalia Kalemba, która podkreśliła znaczenie słowa „Wolność” w kontekście dramatu wojny w Ukrainie.

Konstytucja 3 Maja to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w 1791 roku. Była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Warto podkreślić, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Rocznica uchwalenia konstytucji była wielkim świętem państwowym w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu tego święta narodowego.