Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia” Marek Edelman. W tym roku przypada 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami.

Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. My też pamiętaliśmy o tych wydarzeniach i dołączyliśmy się do akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W ramach akcji uczniowie przygotowali symboliczne żonkile, analizowali materiały dotyczące przebiegu powstania w getcie warszawskim oraz wzięli udział w lekcjach historii prowadzonych przez inicjatorkę przedsięwzięcia w szkole, p. Marię Kozioł. Na zajęciach wykorzystano teksty źródłowe oraz filmy edukacyjne (materiały POLIN), dedykowane historii powstania w getcie warszawskim oraz dziejom społeczności żydowskiej w Polsce.
Niech Łączy Nas Pamięć!