Dyrektor

mgr Natalia Kalemba

funkcje dyrektora sprawuje od 2001 r.