Dzień dzisiejszy

Na dzień dzisiejszy Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie to ośmioklasowa podstawówka z 1 oddziałem przedszkolnym.

W szkole  uczy się obecnie 66 uczniów: w 1 oddziale przedszkolnym oraz 7 oddziałach  szkoły podstawowej. Kadrę stanowi 24 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi.

Posiadamy: salę gimnastyczną, bibliotekę oraz dobrze wyposażoną pracownię komputerowo-multimedialną.

        Szkoła oferuje bogatą gamę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań, jak np. Szkolne Koło Przyrodnicze, Koło Języka Angielskiego, czy Szkolne Koło Sportowe.

Rozwijamy talenty naszych uczniów: plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe. Uczniowie mający trudności w nauce mogą skorzystać z zajęć wyrównawczych. Pełna oferta zajęć pozalekcyjnych znajduje się w zakładce:Informacje Praktyczne → zajęcia kół zainteresowań.  

       W szkole panuje rodzinna atmosfera, możliwa tylko w niewielkich placówkach. Optymalna liczba uczniów w klasie,   umożliwia indywidualne podejście do ucznia i daje dobre wyniki nauczania, co potwierdzają wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Na wysoki poziom kształcenia wpływa solidna praca wszystkich nauczycieli.  W naszej szkole nikt nie pozostaje anonimowy i bez pomocy.

      Uczniowie chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i wsi. Tradycją stały się organizowane imprezy środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Jasełka Bożonarodzeniowe, które licznie gromadzą lokalną społeczność.  

      Nasi uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych,  gminnych,  powiatowych i ogólnopolskich – odnosząc w wielu dziedzinach sukcesy.

     Popieramy innych w ,,dobrych sprawach”, uczestniczymy w akcjach: zbierania baterii (w tej akcji stanowimy gminną czołówkę), „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, zbiórka plastikowych nakrętek, oraz liczne akcje charytatywne.

     Ważną rolę przywiązujemy do współpracy z rodzicami organizując spotkania, pogadanki. Rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły pomagając w jej funkcjonowaniu. Pomagają przy różnego rodzaju uroczystościach i akcjach.

Organizujemy liczne wycieczki do miejsc ,,znanych i mniej znanych”. Między innymi: nad morze (Zielona Szkoła w Sianożętach k/Ustronia Morskiego), w góry (kilkudniowe pobyty w Krynicy, Zakopanym), oraz do Warszawy. Aktywnie zwiedzamy Małopolskę poznając ciekawe miejsca, ucząc się historii i geografii naszego regionu.

    Na bieżąco dokumentujemy „życie szkoły” na gazetkach ściennych i niniejszej stronie internetowej – do odwiedzania której zachęcamy.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY….