Finał projektu „Nie będzie Nas bez Was”. Pszczeli Mini Grant

Po dwóch miesiącach zakończyliśmy realizację projektu: „Nie będzie Nas bez Was” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWE FIO” na lata 2021-2030. Celem działań projektowych było dostarczenie wiedzy o pszczołowatych, ich potrzebach i roli jaką pełnią w środowisku, zwiększenie świadomości dotyczącej owadów zapylających oraz zainicjowanie działań poprawiających bytowanie owadów w środowisku.

W ramach projektu uczniowie:

– poznali przedstawicieli pszczołowatych i ich znaczenie w przyrodzie,

– rozwiązali zagadki, quiz, mini test,

– uczestniczyli w spotkaniu z pszczelarzem,

– poznali niektóre rośliny miododajne oraz wykonali kolorowe kart do albumu „Rośliny miododajne”,

– brali udział w pokazie i degustacji wybranych produktów pszczelich,

– otrzymali broszurki na temat zastosowania miodu i produktów pszczelich a także lizaki „PROPOSMACZKI”,

– uczestniczyli w warsztatach, na których wykonali świece z węzy pszczelej,

– otrzymali breloczki-zawieszki o tematyce pszczelarskiej.

Zakupiono również sadzonki wrzośca i wrzosu na obsadzenie na wiosnę rabatek przyszkolnych i przydomowych dzieci oraz domki i poidełka dla zapylaczy.

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym działaniom dzieci i ich bliscy poczują się zmotywowani aby zapewnić pszczołowatym środowisko sprzyjające ich bytowaniu i rozwojowi, a tym samym zadbają o własną przyszłość.