Innowacja pedagogiczna „Mali artyści”

Program innowacji pedagogicznej „Mali artyści”, był realizowany w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Brali w nim udział uczniowie klas I-III, którzy rozwijali swoje pasje i zainteresowania plastyczne. Przed wykonaniem każdej pracy plastycznej, uczniowie zaznajamiani byli z nową techniką. Zostali wyposażeni w określone wiadomości i umiejętności, a także stworzono im odpowiednie warunki do uzewnętrzniania swych przeżyć oraz do twórczego działania.

Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy. Wszystkie działania zawarte w harmonogramie innowacji zostały zrealizowane. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i z dużym zaangażowaniem pracowali. Podczas zajęć panowała serdeczna atmosfera, co miało wpływ na integrację rówieśniczą i współpracę w grupie. Uczestnicy innowacji wyrażali swoje emocje i przeżycia w sposób twórczy. Na bieżąco odbywały się wystawy prac uczniów w galerii –  Innowacja pedagogiczna „Mali artyści”, która mieściła się w holu szkoły.  Uczniowie pozytywnie kreowali wizerunek szkoły.