Kolejna edycja projektu „Jeżdżę z głową”

Zapisy w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, pokój nr 18 (telefon: 14 688 70 08).

Zajęcia w II tygodniu ferii zimowych 2020′.

Uczestnikiem projektu może być uczeń klasy I.

Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 100 zł. od dziecka.