Komunikat Pani Dyrektor

Szanowni Rodzice! W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie przedstawia się następująco:

  • zawiesza się wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej i wprowadza się tryb nauki zdalnej w klasach 0 – III i V – VIII szkoły podstawowej;
  • dla klas I – III i V – VIII, to kontynuacja nauczania zdalnego;
  • odział przedszkolny przechodzi na pracę w trybie nauki zdalnej.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 06 kwietnia 2021r. uczniowie przebywać będą na wiosennej przerwie świątecznej. W w/w okresie nie będzie prowadzona nauka zdalna.

                                                      mgr Natalia Kalemba – dyrektor szkoły.