Misja Szkoły

 •  Jesteśmy szkołą promującą demokratyczny styl wychowania oparty na tradycji narodowej i wartościach uniwersalnych;
 • Pomagamy wszystkim uczniom w kształtowaniu własnej osobowości i w rozwoju intelektualnym;
 •  Zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania;
 •  Prowadzone lekcje i zadania pozalekcyjne tworzą dobry fundament pod przyszłą edukację;
 •  Gwarantujemy dobrą współpracę z rodziną i jesteśmy otwarci na propozycje środowiska;
 •  Jesteśmy szkołą bezpieczną i zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 •  Nasza praca przebiega w życzliwej i przyjemnej atmosferze;
 •  Uczymy tolerancji dla innych oraz właściwej komunikacji międzyludzkiej;
 •  Respektując wartości chrześcijańskie promujemy zasady demokracji;
 •  Uczymy wybierać między dobrem, a złem;
 • Rozbudzamy i rozwijamy indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !