Nauczyciele

Nauczyciel Nauczany Przedmiot
mgr Bogumiła Janiga edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Golanowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Zając edukacja wczesnoszkolna
mgr Edyta Łabędź język polski, historia
mgr Elżbieta Barnaś język angielski 
mgr Magdalena Kielian matematyka
mgr Piotr Tobiasiński przyroda, WdŻwR
mgr Natalia Kalemba zajęcia komputerowe, informatyka
ks. mgr Marcin Pikul religia
mgr Maria Janas edukacja muzyczna
mgr Jan Mucha edukacja plastyczna
mgr Agata Niedbałowska biblioteka 
mgr Jacek Gomółka wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne 
lic. Paulina Korus rewalidacja, nauczyciel wspomagający