Osiągnięcia uczniów

W I semestrze roku szkol. 2017/2018 średnie powyżej 4,75 wśród uczniów klas IV – VII uzyskali:

KLASA IV:

1. Pęcak Krystian – 5,00

2. Mastalska Natalia – 4,82

3. Nazarko Marcin – 4,82

KLASA V:

1. Salawa Nicola –

 

KLASA VI:

1.

KLASA VII:

1.

NAJWYŻSZE ŚREDNIE W SZKOLE – KLASY IV – VII – UZYSKALI:
1.

GRATULUJEMY !!!