Pamięci Żołnierzy Wyklętych

P10407968 Marca 2018 r. odbył się krótki Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym podkreślono ich heroiczną i niezłomną postawę w walce o wolną Ojczyznę. Przygotowali go uczniowie klasy  VII, pod kierunkiem p. mgr Edyty Łabędź.