Powitanie wiosny

21 marca 2022 roku, uczniowie klas I – III powitali wiosnę – radosną porę roku. W tym dniu dzieci ubrane były w stroje z akcentami wiosennymi. Na początku imprezy pani wyrecytowała wiersz Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”, po czym zapoznano dzieci z tradycjami związanymi z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy.

Następnie odczytano list od Pani Wiosny skierowany do dzieci, w którym Pani Wiosna poprosiła je o pomoc w uwolnieniu jej z niewoli zimy. Dzieci z wielkim entuzjazmem przystąpiły do realizacji zadań, które miały na celu uwolnienie Pani Wiosny. Wśród nich były zadania umysłowe i sprawnościowe. Po każdym zadaniu, dzieci radosnym okrzykiem: TO WIOSNA, TO WIOSNA WESOŁA, UŚMIECHY ROZDAJE DOKOŁA! – przywoływały Wiosnę. Na zakończenie imprezy uczniowie przystroili świerkową gałązkę barwnymi wstążkami z bibuły „gaik-maik” – symbolu wiosny. W ten sposób dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Wiosna zawitała do nas nie tylko w naszych sercach, ale również na polach, w lasach, w ogrodach, w parkach i w przydomowych ogródkach.