Akcja edukacyjna dot. zanieczyszczenia i ochrony powietrza

P1050459W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie uczniowie oddziału przedszkolnego wzięli udział w zajęciach edukacyjnych związanych z akcją edukacyjną dotyczącą zanieczyszczania i ochrony powietrza. W ramach akcji odbyły się następujące formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1. Wycieczka – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.
2. „Co i dlaczego dymi?” – zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie:
    * zlokalizowania różnych źródeł dymów,
    * określania różnych rodzajów dymów,
    * przyczyn wydobywania się dymów.
3. „Czyste powietrze dla każdego” – sposoby oczyszczania powietrza oraz dbania o czyste powietrze. Wpływ powietrza na zdrowie środowiska (ludzi, zwierząt, roślin).
4. „Strażnicy czystego powietrza” – rola dzieci w dbaniu o czyste powietrze (zwracanie uwagi dorosłych na dobrą jakość „paliwa” do pieca).
Podsumowanie akcji odbyło się na uroczystej akademii, w której brała udział cała społeczność szkolna. Uczniowie klas „0” i „I – III” przygotowali program artystyczny. Przedstawili inscenizację „Chory komin”, która w humorystyczny sposób pokazała niewłaściwe zachowanie zagrażające środowisku. Przedszkolaki również aktywnie podjęli się realizacji zadania recytując wiersze o tematyce ekologicznej „Ekologia” oraz odśpiewując piosenki „Zielona planeta”, „Czyste powietrze” z układem choreograficznym. Przygotowały również plakat oraz prace plastyczne z przesłaniem „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Wierszyki, piosenki, inscenizacja przekazały wszystkim obecnym treści związane z szanowaniem środowiska, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na zanieczyszczone powietrze. Otrzymany od Pana Marszałka oczyszczacz powietrza pozwala nam każdego dnia oddychać świeżym powietrzem. Będziemy starać się przestrzegać wszystkich zasad związanych z ekologią!