Rada rodziców

Rada Rodziców na rok szkolny 2018/2019 

Przewodnicząca: p. Agnieszka Salawa

Zastępca: p. Monika Zyguła

Sekretarz: p. Aneta Jop