Rada rodziców

Rada Rodziców 2016/2017
 
Przewodnicząca:
p. AGNIESZKA PIETRUSZKA
Zastępca:
p. AGNIESZKA SALAWA
Sekretarz:
p. ANETA JOP