Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 218.2020 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie ogłasza rekrutację dzieci do:

  • Oddziału Przedszkolnego,
  • I klasy Szkoły Podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne trwać będzie od 10.02.2020 do dnia 06.03.2020 r.

Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej: www.sp2skrzyszow.pl

Serdecznie zapraszamy!