Projekt „Nie będzie Nas bez Was”. Spotkanie z „Panią Pszczelarz”

W dniach 02.11–22.12.2021 w naszej szkole będziemy realizować „Pszczeli Mini Grant” przyznany nam przez Stowarzyszenie „Koło Pszczelarzy Skrzyszów”, współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO. W ramach projektu uczniowie wraz z wychowawcami w kolejnych tygodniach podejmować będą działania wynikające z zadań zawartych w grancie.

Celem naszych działań jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie ochrony pszczołowatych. Jednym z zadań ujętych w projekcie jest spotkanie z pszczelarzem. Odbyło się ono 9 listopada. Gościliśmy panią Jadwigę Zaucha, która w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedziała uczniom o wybranych przedstawicielach zapylaczy, ich pracy i potrzebach. Nie obyło się oczywiście bez degustacji pysznego miodku, wytworu pracy pszczoły miodnej. Bardzo dziękujemy za pouczający wykład.