Święto patrona szkoły

P1040803„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie. Dla darów nieba, Tęskno mi, Panie”.  (C. K. Norwid, Moja piosenka II)

Do tego kraju tęsknili Polacy, którzy stracili ojczyznę, myśląc, że jej niepodległość jest wieczna i trwała, że jest zwykła jak tlen, którego nigdy nie brakuje. Jednakże … przez ponad sto lat byliśmy pod zaborami trzech krajów, które wprowadziły własne porządki, prawa, język i symbole narodowe. Polacy zaczęli nie tylko śnić o niepodległości, ale i o nią walczyć. Udało się! 11 listopada 1918 r. Polska stała się wolna. W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości. Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie to wielkie i wyjątkowe święto. Jako świadomi patrioci nie chcemy żyć bez przeszłości i pamięci. Dlatego właśnie wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”, który trwa w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Celem tego konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Przystępując do projektu postanowiliśmy wykonać 9 zadań. Dla nas bowiem patriotyzm jest jak wiara. A kto wierzy ten podwójnie się stara.Cały czas uczy nas tego nasz patron, ks. Piotr Skarga, którego święto obchodziliśmy  17. kwietnia 2018 r.. W obecności zaproszonych gości, Wójta Gminy Skrzyszów – Marcina Kiwiora, Księży, Dyrektorów szkół, Pani sołtys oraz Rady Rodziców, słowami Piotra Skargi, „kapłana patrioty […] siłę swą czerpiącego z miłości ojczyzny”, obrazem, śpiewem oraz jednoczącym wszystkich polonezem pokazaliśmy, że dla nas, podobnie jak dla ks. Piotra Skargi, „rodziną jest Polska ze swą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością”. „Skrzydlate słowa” naszego patrona przekonały wszystkich zebranych gości, że Skarga nadal „żyje i działa wśród nas” jako „nauczyciel, wódz duchowy, nieomylny prorok i zwiastun lepszej przyszłości”. Podobnie jak Piotr Skarga uczniowie SP Nr 2 są dumni z tego, że są patriotami. Żyjąc we wspaniałym kraju, przy pomocy swego patrona, z ciekawością odkrywają jej pełną burz historię oraz bogate tradycje i obyczaje. Poznają jej bohaterów i wraz z nimi wędrują po kartach historii.