#Szkoła Pamięta 2022′

Nasza szkoła po raz kolejny odpowiedziała na apel Ministerstwa Edukacji Narodowej i włączyła się do akcji „#Szkoła Pamięta”. Podjęte inicjatywy cieszyły się zainteresowaniem w środowisku szkolnym i stały się okazją, by uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej, jak i tej lokalnej.

Inicjatywa była realizowana w październiku tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Jest to czas, w którym w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich oraz tych, związanych z historią naszego kraju. W ramach akcji uczniowie klas 0-III podczas zajęć na świetlicy brali udział w konkursie plastycznym – „Pamiętamy, wspominamy”. Wykonali kolorowe znicze oraz opowiedzieli o tych, którzy odeszli, lecz pamięć o nich trwa. Uczniowie klasy VII udali się na wyprawę rowerową, która miała na celu odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci. Zapalili znicze i uczcili chwilą ciszy pomordowanych w czasie II wojny światowej w Lesie Kruk w Skrzyszowie.
W ramach akcji uczniowie klasy II i III upamiętnili pamięć o bohaterach z naszej miejscowości. Podczas wycieczki odwiedzili Cmentarz Parafialny w Skrzyszowie i zapalili znicze pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny. Wysłuchali krótkiej pogawędki na temat wydarzeń historycznych obejmujących lata: 1920, 1939, 1945 oraz zapoznali się z wykazem mieszkańców Skrzyszowa poległych za Ojczyznę w 1939 r., wymordowanych w więzieniach i zgładzonych przez Sowietów
na terenie ZSRR. Następnie udali się pod pomnik znajdujący się koło Urzędu Gminy w Skrzyszowie i otoczyli modlitwą poległych za ojczyznę. Twórczymi talentami wykazała się uczniowie klasy siódmej i ósmej, którzy wykonali kolorowe lampiony. Pięknie ozdobili zwykłe słoiczki różnymi materiałami i wykończyli je farbami oraz bibułą. Na wspólnej wystawie wyglądają oryginalnie, a światełko, które każdy uczeń zapali, będzie dowodem jego pamięci o Zmarłych. Dla upamiętnienia sylwetek zasłużonych dla naszego kraju, w holu budynku szkoły, została przygotowana gazetka poświęcona Patronom wybranym przez Sejm i Senat na rok 2022.

Serdecznie dziękujemy uczniom za włączenie się w akcję oraz wychowawcom: p. Urszuli Antosz, p. Danucie Zając, p. Edycie Łabędź, p. Jackowi Gomółce. Koordynatorem akcji była p. Maria Kozioł.