Wypożyczenie sprzętu komputerowego

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu komputerowego niezbędnego do kształcenia na odległość. Użyczenie sprzętu odbywa się przez zawarcie umowy cywilnej między wypożyczającym a biorącym sprzęt w użytkowanie (rodzic lub opiekun prawny).

Sprzęt wypożyczany będzie dla uczniów, którzy nie mają dostępu do tego typu urządzeń. Sprzęt będzie wydawany w szkole po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (telefon: 537-615-466) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19.