Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

20160625_1954808988_p101090824 czerwca wypadło w tym roku zakończenie roku szkol.  2015/2016. Po Mszy Św. odprawionej w „Ochronce” o godz. 9.00, zebraliśmy się w budynku szkoły, aby dokonać podsumowania ostatnich 10-ciu miesięcy nauki. Zostały wręczone dyplomy i nagrody dla uczniów ze średnią powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem. Rozstrzygnięto akcje podejmowane w bieżącym roku szkolnym jak: zbiórka plastikowych nakrętek, czy zbiórka zużytych baterii – nagradzając szczególnie zaangażowane w nie osoby. Uczniowie klasy VI opuszczający mury naszej szkoły otrzymali pamiątkowe „Dyplomy Absolwenta”. Podziękowania dotyczyły także rodziców, którzy współpracując ze szkołą wspierali ją w procesach dydaktyczno-wychowawczych. Po części oficjalnej uczniowie udali się na ostatnie w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami. Po otrzymaniu świadectw uczniowie, jak i cała społeczność szkolna udali się na zasłużone i długo wyczekiwane WAKACJE!