Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca o godz. 9.00 w budynku szkoły uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi pożegnali rok szkolny 2021/2022. Odbyło się uroczyste wręczenie świadectw, nagród i wyróżnień, którego dokonała Pani Dyrektor w asyście Przewodniczącej Rady Rodziców. W części artystycznej zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany na pożegnanie kl. VIII przez p. Edytę Łabędź i uczniów klas IV-VIII. Przed częścią uczniów ważny etap w ich szkolnej karierze–podjęcie nauki w szkołach średnich. Podczas pożegnań nie brakowało uścisków i wzruszeń. Do zobaczenia 1 września…