„Zerówka” – powrót do szkoły

W związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego istnieje możliwość otwarcia Oddziału Przedszkolnego dla dzieci rodziców, którzy pobierają zasiłek opiekuńczy z powodu rezygnacji z pracy, na rzecz opieki nad dzieckiem. Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania w tym kierunku, chcielibyśmy uzyskać informacje, ile dzieci będzie musiało skorzystać z takiej formy opieki. Prosimy o informację zwrotną do dnia 03.05.2020r., na e-maila szkoły: sp2.skrzyszow@onet.pl

Z opieki takiej mogą przede wszystkim skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.