Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2018/2019. Są to:

1. 31 październik 2018 (tj. środa przed dniem „Wszystkich Świętych”)

2. 02 listopada 2018 (tj. piątek po dniu „Wszystkich Świętych”)

3.  …… marzec 2019 (Święto Patrona Szkoły – termin zostanie uzgodniony po feriach)

4.  15 kwiecień 2019 (tj. Wlk. Poniedziałek – Egzamin ósmoklasisty: język polski)

5. 16 kwiecień 2019 (tj. Wlk. Wtorek – Egzamin ósmoklasisty: matematyka)

6. 17 kwiecień 2019 (tj. Wlk. Środa – Egzamin ósmoklasisty: język obcy nowożytny)

7. 02 maja 2019 (tj. czwartek)

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Zajęcia dodatkowe.
W roku szkol. 2018/2019 szkoła oferuje bogatą gamę zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań – patrz. ŻYCIE SZKOŁY, zakładka: ZAJĘCIA DODATKOWE.

3. Wypożyczanie podręczników.                                                                                                               „Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” znajduje się w zakładce: DOKUMENTACJA → DOKUMENTY DO POBRANIA – poz. 2.