Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. Są to:

1. 1 i 2 listopada 2023 r. (tj. czwartek i piątek po „Wszystkich Świętych”).

2. 2 styczeń 2024 r. (tj. wtorek po „Nowym roku”).

3. 2 maja 2024 r. (tj. czwartek po „1 Maja”).

4. 14-16 maja 2024 r. (tj. wtorek, środa, czwartek – egzaminy klasy VIII).

5. 31 maja 2024 r. (tj. piątek po „Bożym Ciele”).

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

2. Wypożyczanie podręczników.                                                                                                         „Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” znajduje się w zakładce: DOKUMENTACJA → DOKUMENTY DO POBRANIA.