Historia

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie została oficjalnie otwarta w dniu 1 września 1972 roku, kiedy to zabrzmiał w budynku pierwszy dzwonek. Dzień ten był dla uczniów, ich rodziców oraz wszystkich mieszkańców Skrzyszowa niezwykle radosnym i podniosłym wydarzeniem. Towarzyszyli mu w nim wszyscy ci, którzy przyczynili się do powstania szkoły, a byli to m.in.: Fryderyk Łazarz, Stanisław Nowak, Tadeusz Starzyk, Józef Świnionoga oraz Stanisław Stańczyk.
Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Włodzimierz Wójcik, który wygłaszając przemówienie podkreślił, że dzisiejszy dzień jest szczególnie wyjątkowy i stanie się niezapomniany dla całej społeczności skrzyszowskiej, której szkoła będzie służyć przez wiele lat. Następnie głos zabrali przybyli goście, zawracając się do wszystkich uczniów z prośbą, by w murach tej szkoły zdobywali jak najlepsze wyniki w nauce i czuli się tutaj jak w domu.
Po przecięciu wstęgi przez pana Włodzimierza Motykę, mury Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skrzyszowie zaczęły tętnić życiem przyjmując do swych sal uśmiechnięte dziecięce twarze. Kilkanaście lat później miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii naszej szkoły, a było nim nadanie imienia.
Dnia 1 września 1995 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą rewindykacji imienia szkoły, które było notowane w aktach od 1944 do1960 roku.

bud_400

W kilka miesięcy później, podczas oficjalnej uroczystości – w dniu 2 maja 1996 roku, nasza szkoła mogła już poszczycić się swym nowym patronem, którym został Ks. Piotr Skarga.

patron

Będąc dumni z poczynań naszego patrona pragniemy, w podzięce powtórzyć słowa Adama Mickiewicza, który powiedział:
„Ks. Piotr Skarga nie reprezentował żadnej partii, ani żadnej epoki, lecz cały naród ze swą przeszłością, obecnością i przyszłością”.
O tym, jak ważna jest postać ks. Piotra Skargi pokazuje lista szkół w Polsce noszących jego imię:
1.      Szkoła Podstawowa Nr 19 w Rzeszowie.
2.      Katolicki Zespół Edukacyjny w Warszawie.
3.      Katolickie Gimnazjum Nr 49 w Warszawie.
4.      Zespół Szkół Nr 1  –  Szamotuły.
5.      Zespół Szkół Gminnych Nr 1  – Milanówek.
6.      Akademickie Gimnazjum Jezuitów  – Nowy Sącz.
7.      Liceum Ogólnokształcące  – Grójec.
8.      Liceum Ogólnokształcące  – Pułtusk.
9.      Liceum Ogólnokształcące  – Sędziszów Małopolski.
10.    Liceum Ogólnokształcące  – Ropczyce.
 

 
opracowała: mgr Edyta Łabędź