Uczniowie

                                                                                                                                                                         KLASA Iklasa-1

Wychowawca:  mgr  Danuta Zając
Nauczyciel wspomagający:   lic. Paulina Korus
 
KLASA II
klasa-2
Wychowawca:   mgr Bogumiła Janiga
 
KLASA III
klasa-3
Wychowawca:  mgr Joanna Golanowska
 
 KLASA IV
klasa-4
Wychowawca:  mgr Natalia Kalemba 
 
KLASA V
klasa-v
Wychowawcamgr Magdalena Kielian
 
KLASA VI
klsaa-6
Wychowawca:  mgr  Jacek Gomółka