Rekordy Szkoły

Najlepsze osiągnięcia sportowe Uczniów
 
Bieg na 60 m

Dziewczęta:
Imię i Nazwisko: Paulina Chrupek
Data: 18.09.2008 r.
Wynik: 10,2 s
Chłopcy:
Imię i Nazwisko: Piotr Wilczyński
Data: 14.09.2006 r.
Wynik: 8,9 s

Bieg na 800 m

Dziewczęta:
Imię i Nazwisko: Natalia Jasiak
Data: 20.09.2005 r.
Wynik: 3,49 min
Chłopcy:
Imię i Nazwisko: Artur Kapustka
Data: 26.09.2006
Wynik: 3,18 min

Rzut piłką lekarską

Dziewczęta:
Imię i Nazwisko: Paulina Chrupek
Data: 03.10.2008 r.
Wynik: 8,90 m
Chłopcy:
Imię i Nazwisko: Kamil Kozielec
Data: 27.04.2010 r.
Wynik: 12,45 m

Rzut piłką palantową

Dziewczęta:
Imię i Nazwisko: Krystyna Kloch
Data: 25.09.2008 r.
Wynik: 33,10 m
Chłopcy:
Imię i Nazwisko: Dawid Bień
Data: 20.05.2008 r.
Wynik: 47,70 m

Skok w dal

Dziewczęta:
Imię i Nazwisko: Agnieszka Mucha
Data: 10.09.2005 r.
Wynik: 3,15 m
Chłopcy:
Imię i Nazwisko: Dominik Kloch
Data: 04.06.2008 r.
Wynik: 4,50 m