Akcja „Bezpieczna droga do szkoły z Mrówką”

Dnia 3 października naszą szkołę odwiedziła Pani Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wraz z Panem Mrówką – ulubioną maskotką wszystkich dzieci, aby spotkać się z dziećmi z pierwszej klasy, które rozpoczęły swoją edukacyjną przygodę. Celem spotkania było wypracowanie wśród najmłodszych nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach, aby każdego dnia całe i zdrowe mogły dotrzeć do swojej szkoły i bezpiecznie powrócić z niej do swoich domów.

Spotkanie oprócz wiedzy teoretycznej obejmowało również działania praktyczne. Dzieci uczyły się bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, poznały także podstawowe znaki drogowe, a dzięki mobilnej „zebrze” trenowały nabyte w trakcie zajęć szkolnych umiejętności w praktyce.

Na zakończenie spotkania, pierwszoklasiści otrzymali upominki w formie kamizelek odblaskowych oraz słodkości. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie z Panią Policjantką i Panem Mrówką 😊.