Innowacja „Mali artyści”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie  klas I-II byli adresatami innowacji pedagogicznej „Mali artyści”. Działania innowacyjne odbywały się w ramach nadobowiązkowych zajęć kształtujących kreatywność,  w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i prowadzone były przez pomysłodawczynie innowacji: mgr Bogumiłę Janigę i mgr Danutę Zając.

Głównym celem innowacji było rozwijanie wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych.

Uczniowie z zaangażowaniem podejmowali aktywność twórczą, realizując zaproponowane tematy. Zostali zapoznani z różnymi ciekawymi technikami plastycznymi, wykorzystywali bogatą paletę materiałów i narzędzi, stosowali własne pomysły i rozwiązania. Wytwory „małych artystów” prezentowane były rodzicom i społeczności szkolnej na wystawce i zawsze wzbudzały duże zainteresowanie.