Ślubowanie uczniów klasy I

25 października pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to dla pierwszoklasistów zdecydowanie jeden z najważniejszych momentów związanych z edukacją. Pod kierunkiem wychowawcy – pani Danuty Zając, uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

W galowych strojach z biretami na głowach najmłodsi uczniowie podzielili się zdobytą wiedzą. Udowodnili, że potrafią pięknie recytować wiersze, śpiewać, znają przepisy ruchu drogowego, dla nich ojczyzna jest najważniejsza, wiedzą jakie są symbole narodowe, jak kochać i szanować swój kraj.

W podniosłej atmosferze, pod przewodnictwem pani dyrektor, na sztandar szkoły, pierwszoklasiści ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, być dobrymi Polakami. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Natalia Kalemba symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania na ucznia. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu skierowała wiele ciepłych słów do uczniów i ich rodziców. Zaakcentowała, że szkoła otwarta jest również dla nich, bowiem zarówno szkoła jak i rodzice mają wspólny cel – wychowywać.

Ten dzień pozostanie na długo w pamięci uczniów jako wyjątkowe wydarzenie otwierające drzwi do edukacji, ale również jako zobowiązanie do odpowiedzialności za osobisty rozwój oraz godne reprezentowanie naszej szkoły w środowisku.

Uroczystość dopełniły pamiątkowe zdjęcia, upominki i słodki poczęstunek.

Życzymy Wam, drodzy Pierwszoklasiści bardzo dobrych wyników w nauce, wielu przyjaźni i radosnych chwil w szkolnym życiu.