Żegnaj zimo, witaj wiosno!

W czwartek 21 marca dzieci z klasy pierwszej i trzeciej świętowały nadejście wiosny. To długo wyczekiwane wydarzenie nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych. Dzień rozpoczęliśmy od rozmów o nowej porze roku, o tradycjach i obrzędach związanych z nadejściem wiosny. W wesołych humorach, zielonych akcentach na ubraniach, dzieci wyruszyły spod szkoły na spotkanie wiosny, niosąc Marzannę. Pochód szedł w kierunku niewielkiego Wątoku, mijając gospodarstwa domowe i mały zagajnik. Po drodze dzieci nadsłuchiwały śpiewu ptaków, podziwiały rozwijające się rośliny.

Wszędzie widoczne były oznaki wiosny. Gdy pochód dotarł nad potok Wątok, dzieci zawiązały chustką oczy Marzanny, aby w ten sposób zasygnalizować odejście zimy. Potem z wielką radością przystroiły wstążkami kolorowej bibuły gałązkę czeremchy – Gaik – symbol wiosny. W drodze powrotnej do szkoły, z Gaikiem w ręku, śpiewały piosenkę „Wiosenne buziaki”. Świętowanie pierwszego dnia wiosny dostarczyło nam wszystkim wiele radości.