„Odblaskowa szkoła 2015” – ZACZYNAMY!

Już po raz trzeci nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jednym z celów konkursu jest wyposażenie przez szkoły i rodziców jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs ma uświadomić uczniów i rodziców, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Pierwszym z podjętych działań było wyposażenie uczniów w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe. Ogłoszono również konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.