Twórczość plastyczna naszych uczniów – udział w konkursach

W roku szkolnym 2020/2021 od września uczniowie naszej szkoły brali udział w zaproponowanych przez różne instytucje konkursach plastycznych. Do tej pory były to następujące konkursy: – XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego -„Kto tu rządzi? Praca sołtysa i Rady Sołeckiej w naszej wsi”, organizator: Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Bańskiej Niżnej.

Uczestniczyło w nim troje dzieci z oddziału przedszkolnego: Nadia S., Daria S., Szymon P. Dzieci otrzymały nagrody za udział w konkursie;

– Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Strażak w akcji”, organizator: Zarząd Powiatowy ZOSP – RP w Tarnowie. Uczestniczyła w nim Weronika Kielian z kl. VII;

– XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, organizator: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prace konkursowe wykonali: Adrian K., Amelia K., Magdalena S. z klasy III, Kuba S., Radosław W., Wojciech K. z klasy II, Kamil P. z klasy I, Szymon P. Z oddziału przedszkolnego, Natalia M. z klasy VII;

– Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja III, organizator: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. Prace konkursowe wykonały dzieci z oddziału przedszkolnego: Nadia S., Daria S., Szymon P., Wojciech N.

Wszyscy uczestnicy czekają na rozstrzygnięcie wymienionych konkursów, oraz na kolejne, które być może zostaną ogłoszone, ponieważ uczniowie naszej szkoły to utalentowane i chętne do pracy dzieci.