Innowacja pedagogiczna „Mali Artyści”

Innowacja pedagogiczna: „Mali Artyści” to propozycja pedagogiczna dla uczniów klas młodszych, prowadzona przez panie: Beatę Bendzerę, Bogumiłę Janigę i Danutę Zając. Realizacja tego programu odbywa się w bieżącym roku szkolnym w ramach nadobowiązkowych zajęć rozwijających kreatywność, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

Założeniem innowacji jest rozbudzanie u dzieci zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, a także wprowadzenie ich w świat, który poszerzy ich wiedzę na temat technik plastycznych, materiałów i środków wyrazu artystycznego. Podczas zajęć uczniowie z zaangażowaniem podejmują aktywność twórczą, wykorzystując w tym celu różne ciekawe techniki plastyczne, bogatą paletę materiałów i narzędzi. W procesie samego tworzenia, dzieci doznają silnych przeżyć, a w swoich pracach ujmują własne myśli i uczucia.

W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, my nauczyciele, zwracamy uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości i spokoju.